22 de gener de 2018

CURIOSITATS SOBRE L'ANTIGA GRÈCIA

Parelles de soldats homosexuals

Resulta que a més a més d'acceptar l'homosexualitat també es fomentava: enviaven a la guerra parelles homosexuals de soldats. La lògica que seguien per a fer-ho, encara que a l'actualitat podríem pensar que és contraproduent, és que, al tenir una relació sentimental amb la teva parella al combat, faries el possible per a salvar-la i així convertint-te en un soldat molt més eficaç. A més a més, deien que si un dels dos moria, el dolor faria que l'altre es volgués venjar, arribant a combatre més feroçment.
parella homosexual
Existien diferents tipus de prostitutes

La prostitució és la professió més antiga del món. Existia una jerarquització, existien les esclaves, prostitutes independents i les luxoses. Aquestes últimes eren extremadament belles, tenien formació artística i vestien amb roba luxosa. Disposaven una posició social alta i no eren repudiades. Fins i tot, molts homes preferien que els veiessin amb companyia d'aquestes que amb la seva dona. Així doncs, no eren cap motiu de vergonya.

El matrimoni

El matrimoni va ser una institució comercial, i com passava en les societats patriarcals, era el pare qui decidia sobre el futur dels seus fills. Per suposat, el deure de la dona era tenir fills dins del matrimoni. El casament durava tres dies i normalment se celebrava a l'hivern. Les dones solien tenir 16 anys quan es casaven mentre que els homes, podien buscar parella fins els 30 anys.

El maquillatge

La bellesa era important a l'antiga Grècia. Es buscava la simetria, i per tant, l'harmonia i les proporcions. Encara que en un principi el maquillatge i tot tipus de perfums estaven prohibits, poc a poc, es va treure aquesta prohibició i d’aquesta manera iniciar el comerç que encara existeix en els nostres dies de productes de bellesa.
Cànon de bellesa segons els grecs
L'educació

L'educació era diferent a l'Antiga Grècia, depenia segons si eres dona o home. Les nenes no podien anar a l'escola, sinó que la seva mare, les seves àvies i les seves criades eren les encarregades de convertir a una petita senyoreta en una bona esposa.
En el cas dels nens, era optatiu portar els fills a l'escola. Normalment fins als 7 o 8 anys era la mare l'encarregada de la seva educació, però després, començaven a emprendre responsabilitats i a anar a l'escola.
Hi havia tres assignatures bàsiques: llengua, música i gimnàstica per a mantenir un equilibri entre ment i cos. S'aprenien versos de memòria, a tocar diferents instruments i es posaven en forma lluitant uns contra els altres.

Helena
1r Batx.

19 de gener de 2018

ELS RIUS DE L'INFRAMÓN (I): ESTIX

És un afluent d'un riu que s'ha de travessar perquè córrer just per davant de l'entrada a l'inframón i es deia que tenia propietats màgiques. Estix significa "odi" i més endavant explicaré perquè s'anomena així.

Estix la nimfa
Estix era una de les nimfes filles d'Oceà i Tetis la qual donava nom a una Font d'Arcàdia que es deia que perdia la seva aigua a sota terra i alimentava al riu també anomenat Estix. Aquesta nimfa és la personificació d'un dels rius infernals d'Hades.
Va tenir quatre fills amb Pal·lant anomentas Nice, Cratos, Bia i Zelos a més del monstre anomenat Escil·la. Un altra fill atribuït a Estix és Ascàlaf.

El riu Estix i les seves propietats
L'indret on s'unien tots els rius de l'inframón s'anomenava llacuna estix.
Es deia que l'aigua d'aquest riu era verinosa. 
A més, els déus anomenaven el riu Estix per fer el seu jurament més sagrat.
Quan les persones morien les ànimes eren enviades a l'inframón i representa que Creont les portava amb una barca a través del riu Estix, ja que era la única manera de travessar-el.

Creont transportant les ànimes cap a l'inframónEl taló d'Aquiles
Un mite diu que Tetis va submergir el seu fill Aquil·les al riu Estix per tal que es tornés invulnerable i ho va aconseguir tret del taló, lloc pel qual Tetis el subjectava, per això el taló d'Aquil·les era l'única part del seu cos vulnerable i per on el podien matar. D'aquí el perquè el van matar durant la batalla tirant-li una fletxa al taló.

Creont a la barca amb les ànimes
Paula Sala
1Batx

ETS LA MEVA MUSA

Encara que la seva definició sigui incerta, es considera que les Muses van ser les nou filles de Zeus i Mnemosine. Es deia que les muses baixaven a la terra i buscaven als homes dels quals la seva inspiració havien d'alimentar. Aquests homes privilegiats sentien les seves veus i les transformaven en idees i pensaments propis.

Tot i així, antigament, les muses només eren tres les quals es dedicaven a la meditació, la memòria i el cant. Finalment, es va acabar consolidant per tot Grècia que de muses n'hi havia nou. Homer menciona varies vegades a una Musa en particular i a altres Muses en plural però tan sols una vegada diu que eren nou muses, però sense mencionar els seus noms. Hesíode va ser el primer que va donar els noms, i a partir d'aquí, doncs, comencen a ser reconegudes.
Les nou muses
En un principi, les nou Muses fomentaven la inspiració dels homes, però més tard, cada una d'elles va adquirir una determinada funció. Les nou muses eren les següents:

Calíope
- Calíope: Era la musa de la poesia èpica i heroica i protectora de la eloqüència. En definitiva: la musa dels grans poetes. El seu nom significa "la bella veu" i era representada amb una corona de llorer.

- Terpsícore: La musa de la dansa i la protectora d'aquest art. Era anomenada "l'amant del ball" i era representada amb peus lleugers ballant un compàs aeri.

- Erato: Era anomenada "l'adorable". Fou la musa de la poesia romàntica i protectora de l'amor. La representaven amb una lira.

- Talía: Musa de la comèdia i de la poesia pastoral i protectora del teatre. Li deien "la festiva" i sostenia un bàcul, una màscara de pastor i portava una corona de flors salvatges.

Urània
- Urània: Anomenada "la celesta", era la musa de l'astronomia i de la filosofia, protectora de les constel·lacions. Sostenia instruments matemàtics així mostrant el seu interès per les ciències exactes.

- Clio: La musa "la que dóna la fama". Era la musa de la història i protectora de les belles arts. Recordava totes les grandioses i heroiques accions amb els noms dels seus autors. Es representava amb una corona de llorer, un llibre i una ploma.

- Euterpe: Era la musa de la música instrumental i protectora dels intèrprets. Li deien "L'encantadora" o "Senyora de la Cançó", era representada amb una flauta i amb garlandes de flors fragants i fresques.
Melpómene

- Melpómene: Musa de la tragèdia i protectora de l'art líric. Portava una corona d'or i empunyava una daga i un ceptre.

- Polimnia: El seu nom significa "la dels himnes variats". Era la musa de la memòria i de l'art mímic, era la protectora dels actors però també musa de la retòrica i dels himnes. Era representada sostenint un ceptre.

Es deia que el macedoni Píer va ser un dels primers en introduir l'adoració a les nou Muses al peu del Helicó. Allà hi havia un temple i estàtues on se celebrava el festival de les Muses, anomenat Museia. La muntanya parnàs també era consagrada a elles i a prop de Castalia tenien un temple dedicat a les nou Muses.Helena Osset
1r Batx

18 de gener de 2018

LA SOCIETAT ROMANA

La societat romana, era similar a la grega ja que també es dividia en parts. Aquesta societat es basava en el naixement i en la riquesa de la persona o  familiar. La primera classe de persona que hi havia eren els ciutadans però a diferencia de la societat grega aquí hi ha subgrups, dintre dels ciutadans els subgrups són:
 •  Patricis: Els patricis eren els descendent dels fundadors de la ciutat, aquest grup era el representant de l'aristocràcia en la societat, a part de ser els referents en la societat, tenien uns privilegis polítics, econòmics i socials i no pagaven impostos. També tenien moltes terres on hi treballen pagesos.
 • Plebeus: Els plebeus eren els descendents de les primeres famiílies que havien anat a Roma a viure-hi. Aquests plebeus al principi no tenien cap poder ni drets ni deures, ni tan sols podien casar-se amb un patrici. Després de molts intents, però, van aconseguir una mica d'igualtat, ja que van passar a tenir drets i deures, i tot graciés a què van aconseguir poder tenir un representant que lluités pels seus drets. Aquest plebeus havien de pagar uns impostos als patricis.
 • Clients: Els clients eren plebeus que estava protegits pels patricis. Aquest s havien d'obeir els patricis a canvi de diners per poder sobreviure. Una de les curiositats d'aquest grup és que es podien presentar a les eleccions, però només en funció de el numero de clients.
Classificació dels ciutadans romans

A dins dels no ciutadans hi havia varies classes, són:
 • Els lliberts: Eren considerats aquells que havien set escaus i s' havien alliberat, tot i l' alliberació no tenien els mateixos drets que els ciutadans a no se que tinguessin un fill que el nadó seria considerat ciutadà.
 • Els estrangers: Eren habitants de les ciutats de Laci, en aquest individu no se'ls deixava votar.
 • Els esclaus: Els esclaus eren homes, dones i nens que eren propietat dels amos, al poder i vendre se'ls considerava objectes i no pas persones, al no ser considerats persones no es podien casar, en cas que nasqués un fill , passaria directament a ser esclau.      
Dintre del selecte grup de esclaus hi havia tipus d'esclaus, eren:
 • Esclaus públics: Aquest eren propietat de l'estat i eren els encarregats de fer el treball públic, ja sigués obres, etc.
 • Esclaus familiars: Aquests eren esclaus de l'amo de la casa. En aquest cas feien la feina del camp o de la casa.
Exemplificació dels que no eren considerats ciutadans
En aquest vídeo, ho explica d'una manera més fàcil d'entendre:


Lluis Domenech
1r Batx.            

17 de gener de 2018

EL LLATÍ , LA LLENGUA DE L'IMPERI

L'origen i expansió del llatí
El llatí, és una llengua de la branca itàlica, que va ser parlada en l'Antiga Roma i, posteriorment, a l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna, arribant fins i tot a l'Edat Contemporània, ja que es va mantenir fins i tot com a llengua científica fins al segle XIX. El seu nom deriva d'una zona geogràfica de la península itàlica on es va desenvolupar Roma, el Laci (Latium).
ubicació del Laci (Latium) actualment

Entre els segles III aC i II dC, el llatí va esdevenir la llengua de la gran part dels pobles que constituïen el regnat romà, com a part del transcurs de la romanització. El llatí anava substituint de manera parsimoniosa la majoria de les llengües assentades de la meitat ponent de l'Imperi.
Es va desenvolupar fins esdevenir a les llengües romàniques, que són les següents:
    * La península Ibèrica: castellà, català, portuguès i el gallec.
    * França: francès i occità.
    * Itàlia: italià i sard.
    * Suïssa: francès.
    * Llevant d'Europa: romanès.
Mapa de les llengües romàniques al s. VII d.C
Les etapes del llatí
 Està format per 8 etapes, que les explicaré a continuació: 
  - Llatí Prohistòric: Van sorgir les primeres inscripcions conegudes del llatí.
  - Llatí Arcaic: Comença amb els primers testimonis de textos literaris, és a dir és l'època de la formació del llatí.
  - Llatí Clàssic: Aparèixen noves modalitats d'escriptura, acaba el període de la formació de la llengua i és la llengua principal en la parla de les ciutats de Roma.
   - Llatí Postclàssic: Innovacions d'estil d'escriptors com Sèneca o Tàcit. Reflexió en les seves obres la llengua popular, com Petroni.
   - Llatí Tardà: El llatí i la llengua parlada, són percebuts com dues entitats diferents. S'integrarà el llatí cristià, que introdueix els manlleus i canvis de significats per a la necessitat d'anomenar conceptes propis de la nova religió cristiana.
    - Llatí Medieval: És la llengua escrita, però la poc parlada.
   - Llatí Humanístic: Grup d'individus que volen recuperar el llatí, tan la llengua escrita com parlada, també volien imitar als antics.
    - Neollatí: És el llatí actual, normalment són paraules associades a aparells  tecnològics i a la societat.
Aquí teniu un vídeo sobre la difusió del llatí:Meryem Merimi
4t ESO

16 de gener de 2018

LES DONES A GRÈCIA

La dona a l'Antiga Grècia era triplement esclava: marit, fills i llar.

Les dones a l'Antiga Grècia 
 • Durant al llarg de la seva vida estava obligada a ser representada per un tutor. Durant la infància de la dona, estava sotmesa pel seu pare. A l'adolescència, es casava amb catorze o quinze anys i estava sotmesa pel seu espòs, que sempre ell era més gran que la dona. A la vida adulta, estava sotmesa pel seu espòs, però si quedava viuda, llavors estava sotmesa pel seu germà.
 • Les dones no tenien drets, estaven totalment apartades de la vida pública, no podien votar, ni divorciar-se, ni tenir propietats, ni parlar en públic.
 • Les dones podien sortir de casa , només quan hi havia festes religioses.

CONCEPCIÓ I NAIXEMENT

La repressió i el pensament purament masclista es donava des de que les gregues eren nadons. Mantenir una dona era molt poc enriquidor i no valia la pena. La majoria d'elles eren abandonades.

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Durant la infància i l'adolescència, les nenes no podien accedir de cap manera a l'educació. Però hi ha algunes zones on hi havia escoles especials només per dones. En aquestes escoles aprenien a teixir, a filar, a dur a terme tasques domèstiques... i fins i tot et preparaven pel matrimoni.

La infància
VIDA ADULTA

Quan arribaven a l'edat de casar-se, 14 o 15 anys, el pare decidia amb qui es casaven. El nuvi, que solia tenir vint anys o més, seguia les indicacions del seu pare i els interessos familiars. El nuvi i el pare de la núvia signaven un contracte prematrimonial on s'acordava el dot que havia d'aportar ella. Després de la celebració, la dona casada ja es traslladava a casa dels pares d'ell.

Cuidar dels fills era la tasca més important per a una dona, era una gran responsabilitat i l'únic àmbit en el que prenien el paper principal.

Una dona prenia cura del seu fill fins els set anys, quan era enviat a un mestre privat. Les filles estaven amb la mare fins el moment de casar-les.


Si voleu més informació, aquí us deixo un link.

Martina Vilar
1r Batx

15 de gener de 2018

FESTES ROMANES

A l'antiga Roma, quasi cada dia es celebrava alguna festivitat relacionada amb alguna divinitat, amb  els cicles agrícoles o amb la fecunditat, sempre acompanyades de rituals o sacrificis. Molts d'aquests feriae encara perduren avui dia, com a herència d'aquell passat on l'oci estava ben vist i el treball era només feina d'esclaus.

Hi havia tres tipus de festes diferents:

Stativae, eren festes que es celebraven cada any.
Imperativae, eren unes celebracions obligatòries per purgar un problema amb els déus.
Conceptivae, també eren festes celebrades cada any però sense un dia fix.

Les més importants eren:

La Parentalia es celebrava del 13 al 21 de Febrer, era una festa dedicada als difunts, els familiars anaven al cementiri, on visitaven les tombes dels seus parents morts, i realitzaven diverses ofrenes i sacrificis. Aquesta celebració ha esdevingut el dia de tots sants.

Carmentalia eren dos dies (11 i 15 de Gener) els quals estaven dedicats a Carmena, la deessa de la salut de la dona.

Floralia era una festivitat en honor a Flora, la deessa de les flors i la vegetació, durava del 28 d'abril al 2 de maig. Aquesta festa tenia una ambient lasciu on es buscava el plaer.

Saturnalia era una festa celebrada cada 17 de Desembre, dedicada al déu Saturn. Es celebrava un cop les feines del camp s'havien acabat i era similar amb el carnaval i el nadal, ja que tot estava permès i la gent es disfressava.

Lupercalia era una festa coneguda com a festa del llop ja que estava dedicada a Luperc, el déu de la fertilitat i protecció dels ramats dels llops. És una de les celebracions més antigues 

Romans durant una celebració
Aquí adjunto un vídeo molt interessant que explica la Saturnalia detalladament.Èlia Vilà
1r Batx